بررسی و ارزیابی بخش خبری « ساعت 20 » شبکه آفتاب
سیمای مرکز استان مرکزی (شبکۀ آفتاب) دارای 2 بخش خبری « ساعت 20 » و « ساعت 23 » است.
بخش خبری ساعت 23 از جهت زمان نسبت به بخش خبری ساعت 20 مدت زمان کمتری دارد و به نوعی بازپخش همان اخبار می­باشد ، لذا با توجه به اینکه بخش خبری «ساعت 20» به صورت مشروح است و زمان پخش دارای مخاطب بیشتری است این گزارش به ارزیابی بخش خبری ساعت 20 سیمای مرکز استان مرکزی (شبکه آفتاب) از تاریخ 16/10/97 تا 26/10/97  می­پردازد.
بیشتر خبرهای مربوط به شهرستا­ن­های مختلف استان به صورت « خبر کوتاه » است و فعالیت­های مسئولین استانی و محلی را منعکس می­کند لذا شایسته است در کنار بازتاب تلاش مسئولان ، دیگر خبرهای مربوط به شهرستان­های استان نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد.
چنین رویکردی موجب توجه و اعتماد مردم مناطق مختلف استان به اخبار شبکۀ استانی می­شود.
تنوع و پرداختن به موضوع­های مختلف در بخش خبری ساعت 20 شبکه آفتاب وجود دارد. در این بخش خبری شمار خبرهای اجتماعی و اقتصادی به نحو معناداری بیش از خبرهای دیگر است.
از آنجا که استان مرکزی یکی از از قطب­های صنعتی کشور محسوب می­شود و دارای شهرک های بزرگ صنعتی است بالابودن شمار خبرهای اقتصادی نسبت به مابقی موضوعات قابل قبول است.
سهم اندک خبرهای سیاسی و نپرداختن به اخبار فرهنگی - هنری در بازه زمانی این ارزیابی از نقاط ضعف این بخش خبری محسوب می­شود به ویژه اینکه اخبار استان مرکزی بخصوص شهرستان اراک یکی از قطبهای آموزش هنری کشور است ، همراه­ کردن مخاطب ، بر جذابیت بخش خبری نیز می­ افزاید.
در این بخش خبری به تناسب از شیوه ­های مختلف ارائه خبر استفاده شده است.
نکته دیگری که در خصوص شیوه ارائه خبر در این بخش خبری باید به آن اشاره کرد شمار بالای خبرهای تک­ باند در بخش اصلی اخبار است.
استفاده از فیلم و یا مصاحبه به عنوان بخش تکمیل­ کننده خبر می­ تواند جایگزین مناسبی برای کاهش خبرهای تک ­باند باشد.
مجریان این بخش خبری غالبا افرادی هستند که در خواندن خبر ، بداهه­ گویی و طرح پرسش ­های مناسب در گفتگوهای خبری تسلط قابل ­قبولی دارند .
با این حال ضعف در تدوین و تنظیم خبر از جمله مسائلی است که در این بخش خبری به  وضوح قابل مشاهده است و تحریریه این بخش خبری می ­بایست اهتمام بیشتری در این زمینه داشته باشد.
همچنین بی­ دقتی در درج عنوان مسئولین و رعایت نکردن « نیم ­فاصله » در زیرنویس ­ها از جمله ضعف­های این بخش خبری است که به دفعات دیده شده است .