نشست هم اندیشی اساتید حوزه فرهنگ ، ارتباطات و رسانه با دبیر شورای نظارت
اولین نشست هم اندیشی اساتید حوزه فرهنگ ، ارتباطات و رسانه با حضور چهره های صاحبنظر این حوزه با دکتر محمد حسین صوفی دبیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در محل دبیرخانه شورا برگزار گردید .
در این نشست که با هدف بهره گیری از نظرات و دیدگاه های کارشناسان و صاحبنظران حوزه ارتباطات و رسانه بر روند نظارت بر  تولیدات رسانه ای برگزار شد ، اساتید و کارشناسان هر یک دیدگاه ها و نظرات خود را در موضوع نحوه نظارت بر سیاستها ، برنامه ها ، اقدامات و تولیدات رسانه ملی شرح داده و برگزاری این نشست ها را در راستای بهره گیری از نگاه علمی بر نظارت ها مثبت ارزیابی نمودند .
در این نشست اساتید و صاحبنظرانی چون سرکار خانم ها دکتر اعظم راودراد و دکتر ویدا همراز و آقایان دکتر احمد ضابطی جهرمی ، دکتر مهدی منتظر قائم ، دکتر کیومرث اشتریان ، دکتر عبدالحسین کلانتری ، دکتر محسن بنی هاشمی ، دکتر عبدالله بیچرانلو ، دکتر سید مهدی شریفی و دکتر شهاب اسفندیاری حضور داشتند .