برگزاری جلسه 463 شورای نظارت با حضور معاون منابع مالی و سرمایه انسانی رسانه ملی
جلسه 463 شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما روز دوشنبه 24 تیر ماه  به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای و با حضور نمایندگان محترم قوای سه گانه و همچنین معاون منابع مالی و سرمایه انسانی و مدیر کل بازرگانی سازمان صدا و سیما در محل دبیرخانه شورای نظارت برگزار شد .
در این جلسه آقای شهریاری ، معاون منابع مالی و سرمایه انسانی رسانه ملی در گزارشی به بیان مشکلات و تنگناهای مالی رسانه ملی در سالهای اخیر پرداخت .
وی همچنین در خصوص آگهی های بازرگانی ، برنامه های مشارکتی و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان صدا و سیما گزارشی به اعضای شورای نظارت ارائه داد .
در ادامه جلسه اعضای شورا پس از استماع گزارش معاون رسانه ملی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و بر کمک به حل  مشکلات مطرح شده سازمان صدا و سیما تاکید نمودند .