بازنمایی هویت جوانان در سریال‌های سیمای جمهوری اسلامی
در این گزارش مشخصات گوناگون 58 شخصیت جوانان در 18 سریال که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است از طریق پرسشنامه احصاء شده و بر اساس آن مولفه‌های هویتی بازنمایی کلی شخصیت جوان در سریال‌های سیما حاصل شده است.
مواردی چون کم‌توجهی به مولفه‌ی « دین » در شخصیت‌پردازی جوانان ، هم‌نشینی متغیرهای « شهرستانی بودن » و « دین‌داری »، هم‌بستگی بین متغیرهای « ثروت » و « جدایی از دین »، کلیشه‌پردازی در به تصویر کشیدن جوانان شهرستانی با مشاغل کم‌درآمد و مرتبط با طبقه‌ی اجتماعی پایین، بازنمایی نامناسب از پوشش چادر با کم‌بازنمایی شدید و پرداخت کلیشه‌ای و غیرقابل‌باور دختران چادری ، هم‌نشینی بین « تحصیلات دانشگاهی » و « اصالت تهرانی » در شخصیت‌های جوان و اهمیت اندک مولفه‌ی تحصیلات در بازنمایی جوانان شهرستانی آثار ، حضور پررنگ نوعی از تنش با خانواده در بازنمایی شخصیت‌های جوان و هنجارمند شدن « ارتباط عاطفی جوانان با جنس مخالف » در آثار از جمله یافته‌های این گزارش تحلیلی روندی است.