تلویزیون خدمات عمومی در عصر دیجیتال
نظر به اهمیت مطالعه مهم‌ترین تغییرات و پیشرفت‌های جهانی در حوزه پخش ، این گزارش با تمرکز بر دیدگاه‌ها و نظریات متأخر در حوزه پخش خدمات عمومی، الگویی از نحوه حضور تلویزیون های عمومی در عصر دیجیتال و فضای مجازی ارائه داده و سپس به مرور تجربه کوتاه سازمان صداوسیما در این زمینه پرداخته است.
به واسطه توسعه زیرساخت های اینترنت در کشور و شکسته‌شدن انحصار سازمان صداوسیما در پخش محتوای صوتی-تصویری، بازتعریف هویت تلویزیون و پرسش از ماهیت عملکرد سازمان به عنوان رسانه خدمات عمومی در عصر حاضر موضوعی بسیار حیاتی است. سه سیاست اصلی تلویزیون خدمات عمومی در کشورهای توسعه‌یافته در عصر دیجیتال شامل موارد زیر است: توسعه کانال‌های جدید و توسعه کمی، توسعه سرویس‌های ویدیویی مبتنی بر تقاضا و توسعه سرویس‌های اینترنتی شخصی‌شده.
اهم پیشنهادات پژوهشگران و نهادهای سیاست‌گذار بین‌المللی درباره نحوه حضور تلویزیون‌ عمومی در عصر اینترنت از این قرار است:
ارائه محتوای با کیفیت ، قابلیت دسترسی گسترده ، مشارکت با سایر تولیدکنندگان ، هدایت‌گری در بازار محتوا.
تلویزیون‌های عمومی از جمله سیمای جمهوری اسلامی می‌بایست توسعه را در دو سطح زیرساختی و محتوایی مورد توجه قرار دهند. توسعه زیرساختی شامل راه‌اندازی تلویزیون تعاملی، سرویس‌های ویدیوی مبتنی بر تقاضا و سرویس‌های چندرسانه‌ای است و توسعه محتوایی نیز مواردی از جمله تنوع ژانری و تولید حرفه‌ای را در بر می‌گیرد.