بررسی آثار شبکه اشراق استان زنجان
در يافته‌هاي اين گزارش توجه به مسائل و مشکلات استان و مطالبه‌گری از مدیران و مسئولان استاني در برخي برنامه‌ها ، پرداخت مناسب به آداب و رسوم و عناصر هويتي و فرهنگ بومي استان، تنوع نسبي برنامه‌ها به لحاظ موضوع و تناسب با گروه‌هاي سنی مختلف علي‌رغم محسوس بودن جای خالی برنامه‌های اقتصادی و صبحگاهی ، ضعف‌های آشكار هنری و فنی در قریب به اتفاق برنامه‌ها ، توجه اندك به شهرستان‌هاي استان در روند برنامه‌سازي و ضعف و بي‌نظمي جدول پخش شبكه به لحاظ تغييرات مکرر در زمان پخش برنامه‌ها به چشم میخورد .