بررسی عملکرد هفته دفاع مقدس سیما
دراين گزارش در سال جاري حجم زيادي از ويژه برنامه هاي هفته دفاع مقدس تكراري ، تأميني و آرشيوي بوده اند و برنامه هاي توليدي نسبتاً اندك بوده است.
به علاوه خلاقيت چنداني نيز در ساخت ويژه برنامه هاي توليدي مشاهده نمي شود و بيشتر برنامه ها به سبك و ساختار كليشه هاي رايج گذشته توليد شده اند.
شبکه‌های یک ، دو ، سه ، پنج ، نمایش ، تماشا و آی‌فیلم فارسی در هفته‌ی دفاع مقدس سال 1397 از جهت تدارک برنامه‌های نمایشی (فیلم و سریال)‌ موردبررسی قرار گرفته‌اند و پس از تحلیل توصیفی از عملکرد این شبکه‌ها و از خلال این بررسی،‌ عملکرد کلی سیما در حوزه‌ی آثار نمایشی در هفته‌ی دفاع مقدس موردقضاوت قرار گرفته است.
در مجموع به نظر می‌رسد سیما برای مناسبت هفته‌ی دفاع مقدس در حوزه‌ی نمایشی برنامه‌ریزی خاصی نداشته و به پخش آثار تکراری و یک اثر ضعیف اکتفا کرده است.