حمایت از تولید داخلی در برنامه های اقتصادی سیما بررسی شد .
اين گزارش با معيار قرار دادن ابلاغيه 24گانه مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي و استخراج گزاره‌هاي رسانه‌اي و عملياتي از آن و نيز ساير معيارها همچون «عملكرد مجري»، «خلاقيت، نوآوري و ايده‌پردازي»، «مشاركت مخاطب» و «جنبه‌هاي فني- هنري»، بازنمايي اقتصاد مقاومتي در برنامه‌هاي اقتصادي سيما شامل «پايش»، «حرف حساب»، «چوب‌خط» را مورد تحليل قرار داده است.