ارزیابی شیوه های آموزش و انتقال مضامین اخلاقی در برنامه های شبکه کودک سیما
در اين گزارش آورده شده است ، سيما توجه مناسبي به تفاوت نحوه آموزش « مهارت‌های اجتماعی » متناسب با مخاطب هدف ( استفاده از مفاهيم ملموس و حسي‌تر در برنامه‌های « خردسالان و کودکان » و بهره‌گيري از مفاهيم انتزاعي و عميق‌تر در  برنامه‌هاي « نوجوانان ») داشته و همچنين عملكرد مثبتي در به تصوير كشيدن عنصر « مسئولیت‌پذیری فردی » در برنامه‌های مختص خردسالان و کودکان دارد.