دومین نشست هم اندیشی اعضای شورای تنقیح با مدیران و کارشناسان شورا
دومین نشست هم اندیشی اعضای شورای تنقیح با مدیران و کارشناسان شورای نظارت با حضور دکتر صوفی ( دبیر شورا ) صبح روز یکشنبه 27 آبان در محل دبیرخانه شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برگزار شد .

در این نشست که با عنوان گفت و شنود انتقادی و سازنده اعضای شورای تنقیح و مدیران و کارشناسان شورا برگزار شد ، اعضاء دیدگاه های خود را جهت بهبود و افزایش کیفیت گزارشات نظارتی مدیریت های مختلف شورا بیان نموند .

در پایان جلسه دکتر صوفی با آرزوی موفقیت برای اعضای جلسه ، هماهنگی و همکاری اعضای شورای تنقیح و مدیران و کارشناسان شورا را عامل مهمی در بهبود و افزایش کیفیت گزارشات شورا دانست و بر برگزاری جلسات منظم و بررسی راه کار های این مهم تاکید نمود .