اطلاعیه شورای نظارت در خصوص انتشار اخباری از مصوبه این شورا درباره مستند قائم مقام
نظر به انتشار ادعاهای مختلف در فضای مجازی درباره ورود شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به موضوع پخش مستند قائم مقام ؛ بدینوسیله هرگونه مصوبه شورای نظارت در این خصوص تکذیب می گردد .