ارزیابی عملکرد نوروزی سیما در حوزه آثار نمایشی
در این گزارش جامع، عملکرد مجموعه‌ی سیما به لحاظ پخش آثار نمایشی (سریال‌ها و باکس‌های فیلم‌های سینمایی) در مناسبت نوروز 1397 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .