تحلیل روندی ویژه برنامه های تحویل 7 سال اخیر
در اين گزارش ويژه‌برنامه‌هاي تحويل سال شبكه‌هاي يك، دو، سه، چهار و پنج سيما در سال‌های 1390 تا 1397 به صورت روندي و تطبيقي مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .