بررسی آگهی های خدمات عمومی تلویزیون
«آگهی‌های خدمات عمومی» به آن دسته از پیام‌های غيرتجاري اطلاق می‌شود که با هدف دستیابی به توسعه ملی، تأمین شرایط و کیفیت‌ مطلوب‌تر برای زندگی مردم، حفظ منابع و ذخایر ملی، اصلاح شیوه‌ها و الگوهای نادرست زندگی و رفتار فردی و اجتماعی، آموزش و ایجاد آمادگی در مردم برای شناخت ظرفیت‌های بالقوه اجتماعی و آشنایی با مسئولیت‌های اجتماعی خویش و جلب مشارکت عمومی در روند توسعه، در قالب‌های گوناگون طراحی شده و از طریق رسانه‌های جمعی ارائه می‌شوند.

در اين بررسي تعداد 30 آگهي خدمات عمومي در طي دو ماه بررسي شده‌اند.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .