ارزیابی عملکرد شبکه خراسان رضوی
در اين گزارش برنامه های اين شبكه با معيارهايي چون توجه به قومیت‌های مختلف، مهاجرت از کشورهای همسایه به‌خصوص افغانستان، مهاجرت به مشهد از روستاها و شهرهای کوچک، سنت‌های متنوع بومی، لهجه‌ها و گویش‌های مختلف مردمی، وحدت شیعه و سنی و مسأله‌ زیارت مورد ارزيابي قرار گرفته است.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .