ارزیابی برنامه من و شما
در این گزارش برنامه تركيبي و گفتگومحور من و شما که به تهيه‌كنندگي «هادي قندي» و اجراي «آرش ظلي‌پور» جمعه‌ها به صورت زنده روي آنتن شبكه شما ميرفت مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

برنامه من و شما در بازه زمانی زمستان 1396 از شبکه شما مورد تحليل و ارزيابی قرار گرفته است.

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .