ارزیابی عملکرد رادیو در ترویج ورزش همگانی
در این گزارش برنامه ‌های مرتبط با موضوع ترویج ورزش همگانی که در ماه ‌های مهر، آبان و آذر 1396 از شبکه‌های رادیویی جوان، تهران، سلامت، گفتگو و ورزش پخش شده بر اساس چهار رویکرد اصلی اطلاع‌رسانی، آموزش، فرهنگ‌سازی و نظارت (مطالبه‌گری) پخش شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌ است .

این گزارش  به ریاست سازمان صدا و سیما ارسال شده است .