پويا شبکه ملي کودک تلويزيون مي‌شود

علي بخشي‌زاده مدير پيشين شبکه دو سيما که روز گذشته با حکم معاون سيما به عنوان مدير جديد شبکه پويا معرفي شد در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: شبکه پويا قرار است در آينده نزديک به شبکه کودک تبديل و به عنوان شبکه ملي کودک سازمان معرفي شود.

وي گفت : اين شبکه ظرفيت زيادي براي دارد و تمامي گروه‌هاي برنامه‌ساز در حوزه کودک بايد به اين شبکه بيايند و اين شبکه، شبکه رسمي کودک سيما شود .

شخصيت‌هاي محبوب کودکان به پويا مي‌آيند

بخشي‌زاده با بيان اينکه ساختار شبکه پويا با انيميشن تعريف شده است، تصريح کرد: با اين حال در اين شبکه از ظرفيت برنامه‌هاي ترکيبي کودک نهايت استفاده را مي‌بريم. در سال‌هاي گذشته شخصيت‌هاي خيلي خوبي خلق شدند که بين بچه‌هاي ايراني جايگاه ويژه‌اي دارند. خالقان اين شخصيت‌ها اکنون صاحب تجربه هستند و ما در شبکه پويا از تمام اين ظرفيت‌ها استفاده مي‌کنيم .

شبکه پويا صاحب کانال‌هاي خردسال، کودک و نوجوان مي‌شود

مدير سابق شبکه دو يادآور شد: جا دارد شبکه پويا کانال‌هاي زيرمجموعه نيز داشته باشد. مثلا کانال خردسال، کودک، نوجوان و... داشته باشد. اکنون ايده‌هاي بکري در اين زمينه وجود دارد که بايد درباره آنها نيازسنجي صورت بگيرد و سازمان از مخاطبان گوناگون ذائقه‌سنجي کند تا به ظرفيت‌ها پي ببرد .

 وي تأکيد کرد: ما در ايران 14 ميليون دانش آموز داريم که مخاطب هدف ما هستند و فضاي گسترده‌اي را براي شبکه پويا ايجاد مي‌کنند. ما بايد از تمامي ظرفيت‌ها استفاده کنيم و نظرات انديشمندان حوزه رسانه را نيز براي اين شبکه به کار ببريم .

 آموزش موضوعات گوناگون به 14 ميليون مخاطب هدف

 بخشي‌زاده با اشاره به تمرکز بر حوزه فلسفه يا آموزش چگونه انديشيدن به کودکان در شبکه پويا، گفت: موضوعات گوناگوني وجود دارد که مي‌شود به آنها پرداخت. از جمله موضوعاتي در حوزه اجتماعي، محيط زيست، نگاه نو به خانواده به عنوان امن‌ترين پناهگاه اجتماعي و... مي‌تواند در دستور کار قرار بگيرد .

 مدير شبکه پويا با اشاره به ظرفيت پرداختن به عرصه پويانمايي در اين شبکه اذعان کرد: ظرفيت بزرگي در کشور و استان‌هاي مختلفي که به عنوان قطب انيميشن فعاليت مي‌کند وجود دارد که مي‌توانند مددکار شبکه پويا باشند. دانشجويان جوان بسياري هستند که بعد از فارغ التحصيلي شرکت‌هاي پويانمايي تاسيس کردند و همه در حوزه انيميشن توانمند هستند .

 همکاري با قطب‌هاي انيميشن مراکز استان‌ها

 وي ادامه داد: اين شبکه بايد بتواند در هماهنگي با حوزه استان‌هاي سازمان صداوسيما از تمامي ظرفيت کشور بهره بگيرد و همه را فعال کند. چرا که ظرفيت بسياري در حوزه پويانمايي وجود دارد.

 انتقال پيام‌هاي بزرگ با بسته‌هاي کوچک انيميشن

 بخشي‌زاده يادآور شد: ما مي‌توانيم بسته‌هاي کوچک انيميشن توليد کنيم که در شبکه‌هاي سراسري پخش شوند و بزرگ‌ترين پيام‌هاي کشور را در قالب انيميشن به مخاطبان عرضه کنند.

 مدير جديد شبکه پويا در پايان گفت:‌ اميدارم خداوند به من اين توفيق را بدهد که بتوانم جواب اعتماد مسئولان رسانه ملي را بدهم و به اميد خدا شانه‌هاي نحيف من از پس اين ماموريت بربيايد.