ارتباط با اعضای شورا
آخرین اخبار
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: به زودی برای حل و رفع مشکلاتی که برای برنامه تلویزیونی «ثریا» ایجاد شده است، جلسه و دیداری با رئیس سازمان صداوسیما خواهیم...
معاونت صدای رسانه ملی با هدف پاسخ به نیاز مخاطبان در حوزه رسانه های نوین و فن آوری‌های جدید، اپلیکیشن (برنامه کاربردی) تلفن همراه خود را با عنوان ایرانصدا...
اولین نشست هم اندیشی اساتید حوزه فرهنگ ، ارتباطات و رسانه با دکتر محمد حسین صوفی دبیر شورا و با هدف بهره گیری از نظرات و دیدگاه های کارشناسان و اساتید...
مرکز بسیج سازمان صدا و سیما با همکاری سازمان سینمایی و هنرهای نمایشی دفاع مقدس نقش اقوام را در هشت سال دفاع مقدس با ساختارهای مختلف به نمایش می گذارد.
علي بخشي‌زاده مدير جديد شبکه پويا ، اعلام کرد اين شبکه به زودي به شبکه رسمي کودک تلويزيون با چند کانال تبديل مي‌شود .


« نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت »
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام-   11/07/1370

 

ماده1- " در اجرا ء اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نظارت بر سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي"
ايران با ترکيب زير تشکيل مي گردد تا وظايف مقرر در اين قانون را انجام دهد .
1-  دو نفر به نمايندگي از طرف قوة مجريه به انتخاب و معرفي رئيس جمهور
2-  دو نفر به نمايندگي از طرف قوة قضائيه به انتخاب و معرفي رئيس قوه قضائيه
3-  دو نفر به نمايندگي از طرف قوة مقننه به انتخاب و معرفي  مجلس شوراي اسلامي

تبصره- شوراي نظارت از بين اعضاء يکنفر را بعنوان رئيس و يکنفر را بعنوان نايب رئيس شورا براي مدت يکسال انتخاب مي نمايد .که مسؤوليت اداره جلسات شورا ، انجام مکاتبات و ابلاغ نظرات و مصوبات شورا را برعهده خواهند داشت و همچنين يکنفر بعنوان دبير شورا که مسئوليت اداره امور دبير خانه راعهده دار خواهد بود .

ماده2- اعضاي شوراي نظارت در سازمان صدا و سيما براي مدت 2 سال از طرف قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران انتخاب مي گردند .


تبصره1- تجديد انتخاب اعضاي شوراي نظارت براي دوره هاي بعدي بلا اشکال است .
تبصره2- تعداد جلسات ، ترتيب جلسات و حد نصاب لازم براي اتخاذ تصميمات و ساير امور داخلي شورا در آئين نامه داخلي شـوراي
نظارت که به تصويب دو سوم اعضاء شوراي نظارت خواهد رسيد ، مشخص مي گردد .
تبصره3- شوراي نظارت مي تواند در صورت نياز يک تا دو نفر را جهت تهيه گزارش در هر يک از واحدها و شبکه ها و مراکز تابعـه
انتخاب و اعزام نمايد .

ماده 3- شوراي نظارت که مسؤوليت نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را بر عهـده دارد وظايف زير را انجـام
خواهد داد :
1-  نظارت بر حسن انجام کليه امور سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و تذکرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت
اصلاح امور مذکور
2- نظارت بر سياستهاي اجرايي که در نظر است در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به مرحله اجراء در بيايد و اعلام نظر اصلاحي
شورا به رئيس سازمان
3-  نظارت بر حسن اجراء قوانين مربوطه در سازمان صدا و سيما
4-  نظارت بر ايجاد و يا انحلال هر بخش ، واحد ، شعبه و دفاتر و نمايندگي در سازمان
5-  نظارت بر انعقاد قراردادها و خريدهاي داخلي و خارجي سازمان
6-  نظارت بر ساير اموري که سازمان طبق قانون برعهده دارد و انجام مي دهد .
7-  گزارش منظم و مستمر از جريان امور در سازمان به مقام معظم رهبري و قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران
تبصره- رئيس سازمان صدا و سيما و معاونين وي و مديران مراکز استانها و شهرستانها و دفاتر نمايندگي خارج از کشور موظف اند در اجراي دقيق وظايف شوراي نظارت ، اطلاعات و اسناد ومدارک مورد درخواست شوراي نظارت را در اختيارشان قرار دهند .

ماده 4 - کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلا اثر مي گردد .
تبصره- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است .

موضوع” نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت” که در تاريخ اول مهرماه يکهزار وسيصد و شصت و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يکصـد و دوازدهـم قانون اساسـي ، در جلسـه روز پنج شنبه مورخ يازدهم مهرماه يکهزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق ، به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
 

 اکبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام