ارتباط با اعضای شورا
رسانه از دیدگاه
بايد ها و نبايد هاي صدا و سيما در نگاه امام خامنه اي
بايد ها و نبايد هاي صدا و سيما در نگاه امام خميني (ره)
برگزاری جلسه 447 شورای نظارت

برگزاری جلسه 447 شورای نظارت

جلسه 447 اعضای شورای نظارت برگزار شد .
اولین جلسه شورای نظارت در سال 97

اولین جلسه شورای نظارت در سال 97

جلسه 446 شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برگزار شد .
معاون فضای مجازی رسانه ملی ، میهمان جلسه شورای نظارت

معاون فضای مجازی رسانه ملی ، میهمان جلسه شورای نظارت

جلسه 440 شورای نظارت با حضور آقای قدیمی معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما برگزار شد .
گفتار انتقادی برخی مجریان برنامه های پر مخاطب بررسی شد .
عملکرد شبکه های سیما در حوزه آثار نمایشی در نوروز 97 ارزیابی شد .
برنامه های رادیو شب شبکه شما و نگی که نگفتی از شبکه دو سیما ارزیابی شد .
ویژه برنامه های تحویل سال از سال 1390 تا 1397 بصورت روندی ارزیابی و تحلیل شد .
رسانه
ديدگاه های مردمی