دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶   ۰۴:۰۷
ارتباط با اعضای شورا
رسانه از دیدگاه
بايد ها و نبايد هاي صدا و سيما در نگاه امام خامنه اي
بايد ها و نبايد هاي صدا و سيما در نگاه امام خميني (ره)
دکتر حسام الدین آشنا و آقای علی جنتی به عنوان «نمایندگان رییس...

دکتر حسام الدین آشنا و آقای علی جنتی به عنوان «نمایندگان رییس...

رییس جمهور در حکمی آقایان دکتر حسام الدین آشنا و علی جنتی را برای یک دوره دوساله به عنوان «نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما» منصوب کرد.
تاکید شورای نظارت به دقت بیشتر رسانه ملی در دعوت از میهمانان خارجی

تاکید شورای نظارت به دقت بیشتر رسانه ملی در دعوت از میهمانان خارجی

شورای نظارت به دقت بیشتر رسانه در دعوت از کارشناسان خارجی به برنامه های رسانه ملی تاکید کرد .
تحلیل عملکرد معاونت سیما در حوزه حجاب و عفاف

تحلیل عملکرد معاونت سیما در حوزه حجاب و عفاف

عملکرد معاونت سیمای رسانه ملی در حوزه حجاب و عفاف مورد ارزیابی قرار گرفت .
عملکرد معاونت سیمای رسانه ملی در حوزه حجاب و عفاف مورد ارزیابی قرار گرفت .
شورای نظارت به دقت بیشتر رسانه در دعوت از کارشناسان خارجی به برنامه های رسانه ملی تاکید کرد .
تیتراژ های سریال های تلویزیون در شورای نظارت بررسی شد .
نظر سنجی های برنامه های شاخص سیما مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .
رسانه
ديدگاه های مردمی