چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷   ۱۷:۰۲
ارتباط با اعضای شورا
رسانه از دیدگاه
بايد ها و نبايد هاي صدا و سيما در نگاه امام خامنه اي
بايد ها و نبايد هاي صدا و سيما در نگاه امام خميني (ره)
برگزاری جلسه 447 شورای نظارت

برگزاری جلسه 447 شورای نظارت

جلسه 447 اعضای شورای نظارت برگزار شد .
اولین جلسه شورای نظارت در سال 97

اولین جلسه شورای نظارت در سال 97

جلسه 446 شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برگزار شد .
معاون فضای مجازی رسانه ملی ، میهمان جلسه شورای نظارت

معاون فضای مجازی رسانه ملی ، میهمان جلسه شورای نظارت

جلسه 440 شورای نظارت با حضور آقای قدیمی معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما برگزار شد .
راهبردها ، طرح ها و برنامه های رسانه ملی در خصوص نامگذاری دهه پیشرفت و عدالت از سوی شورای نظارت درخواست شد .
عملکرد رادیو در پرداخت به موضوعات و رویدادهای علمی بررسی و ارزیابی شد .
میزان پایبندی برنامه های رادیو به زبان معیار بررسی شد .
عناوین برنامه های رادیو جوان نشانه شناسی شد .
رسانه
ديدگاه های مردمی