جمعه ۰۳ فروردين ۱۳۹۷   ۱۱:۰۱
ارتباط با اعضای شورا
رسانه از دیدگاه
بايد ها و نبايد هاي صدا و سيما در نگاه امام خامنه اي
بايد ها و نبايد هاي صدا و سيما در نگاه امام خميني (ره)
برگزاری جلسه شورای نظارت

برگزاری جلسه شورای نظارت

جلسه 443 شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما برگزار شد .
معاون فضای مجازی رسانه ملی ، میهمان جلسه شورای نظارت

معاون فضای مجازی رسانه ملی ، میهمان جلسه شورای نظارت

جلسه 440 شورای نظارت با حضور آقای قدیمی معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما برگزار شد .
جلسه شورای نظارت با حضور معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت رسانه...

جلسه شورای نظارت با حضور معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت رسانه...

جلسه 438 شورای نظارت با حضور دکتر رضی معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما برگزار شد .
بازنمایی هویت جوانان در سریال های تلویزیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .
برنامه های رادیو در حوزه آموزش سواد رسانه ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .
برنامه های اقتصادی گفتگو محور سیما تحلیل و ارزیابی شد .
نمایش های رادیویی با موضوع ازدواج تحلیل و ارزیابی شد .
رسانه
ديدگاه های مردمی